close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 16 czerwca 2017

  Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci Helmuta Kohla, wybitnego niemieckiego polityka odznaczonego licznymi orderami, w tym Orderem Orła Białego.

   

  Nie należy zapominać o roli, jaką Helmut Kohl odegrał w zjednoczeniu Niemiec po upadku żelaznej kurtyny, a także o jego wpływie na proces jednoczenia się całej Europy. W 1966 r. został wybrany na przewodniczącego krajowego CDU w Nadrenii-Palatynacie. W latach 1982–1998 piastował urząd kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – rządził zatem krajem przez 16 lat. Doceniamy jego wybitny wkład w proces jednoczenia Europy, a także wielkie zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego.
   

  Pragnę przekazać najszczersze kondolencje najbliższym: rodzinie i przyjaciołom Helmuta Kohla.

   

  Witold Waszczykowski

  Minister Spraw Zagranicznych RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: