close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 26 lutego 2015

  27 lutego 2015 r. obchodzimy rocznicę ćwierćwiecza przywrócenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Izraelem. Pozwoliło ono nam na zbudowanie specjalnego i uprzywilejowanego partnerstwa, które jest oparte na głębokich historycznych korzeniach, wzajemnym wsparciu, szacunku oraz uznaniu dla obopólnej suwerenności, politycznego bezpieczeństwa i potrzeb gospodarczych.

   W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Polska i Izrael aktywnie współpracowały na rzecz zachowania pamięci o prawie tysiącletnim okresie koegzystencji Polaków i Żydów. Obydwa kraje wspólnie dzieliły moralny obowiązek głoszenia prawdy o Holokauście i przeciwstawiania się wszelkim próbom jej negowania lub wypaczania.

   

  Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały izraelską Deklarację Niepodległości z maja 1948 r. i ustanowiły pełne stosunki dyplomatyczne z nowoutworzonym Państwem Izrael. Niestety, podążając śladem innych krajów kontrolowanego przez ZSRR bloku wschodniego, w 1967 r. zerwała z nim stosunki bilateralne. Polska była jednak pierwszym krajem Układu Warszawskiego, który w połowie lat 80-ych ubiegłego wieku ponownie zainicjował kontakty z Izraelem. Pełne stosunki dyplomatyczne zostały wznowione w roku 1990. Od tego momentu Polska współpracowała z władzami izraelskimi m.in. na rzecz ułatwienia emigracji żydowskiej z byłego Związku Radzieckiego do Izraela. Była także aktywna w procesie unieważnienia rezolucji ONZ zrównującej syjonizm z rasizmem. Ponadto od wznowienia stosunków dyplomatycznych Polska wspierała zaangażowanie Izraela w Bliskowschodni Proces Pokojowy (MEPP) oraz jego relacje z NATO i UE.

   

  Przywrócenie stosunków dyplomatycznych doprowadziło do rozbudowy politycznych, wojskowych, gospodarczych, kulturalnych oraz międzyludzkich kontaktów bilateralnych. Dialog polityczny między obydwoma krajami został podniesiony do poziomu konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów. Podsumowując mijające ćwierćwiecze owocnej współpracy, Polska i Izrael wyrażają zadowolenie ze swoich przyjacielskich i bogatych relacji. Obydwa kraje zobowiązują się jednocześnie do dalszego wzmacniania ich współpracy dwustronnej oraz utrwalania wyjątkowych więzów łączących obydwa społeczeństwa. Więzy te oparte są nie tylko na prawie tysiącletnich relacjach pomiędzy Polską a Narodem Żydowskim, ale wynikają również z dzisiejszej wspólnoty interesów.

   

  Marcin Wojciechowski

  Rzecznik Prasowy MSZ

   

  Więcej informacji nt. okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem na stronie internetowej Archiwum Polskiej Dyplomacji oraz na blogu historyka MSZ.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: