close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • WIADOMOŚCI

 • 19 listopada 2012

  O sytuacji Ukrainy po wyborach do Rady Najwyższej oraz o perspektywach rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy rozmawiano 19 listopada 2012 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podczas wspieranej przez MSZ debaty „Ukraina – co po wyborach”.

  Gościem honorowym debaty była Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ponadto w debacie udział wzięli: Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie – Władysław Kanewskyj, przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego, poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łukacijewska oraz dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Lwowskiego - prof. Bohdan Hud.

   

   

  Celem spotkania było włączenie jak najszerszego grona mieszkańców regionu w dyskusję na temat współpracy między Polską, Unią Europejską i Ukrainą. Tym samym do udziału w debacie zaproszono mieszkańców województwa podkarpackiego, zarówno narodowości polskiej, jak i ukraińskiej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz powiedziała podczas spotkania, że „Ukraina przybrała pozycje oczekującą. Przekonanie, że to UE będzie przyciągać do siebie Ukrainę jest założeniem błędnym. Ukraina musi podjąć konkretne kroki w kierunku reform zmierzających do spełnienia standardów, których wymaga UE od swoich członków. Jeśli Ukrainę interesuje realna ścieżka do UE to musi podjąć realne kroki- wprowadzić oczekiwane reformy.” Rozmawiano także o perspektywach podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej, projektach w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz roli współpracy gospodarczej na poziomie regionalnym.


  Debata została zrealizowana w ramach projektu pt. „Polskie doświadczenia, ukraińskie perspektywy. Wybory 2012”, organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Pierwszy etap przedsięwzięcia polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów „Po sąsiedzku”, skierowanych do młodzieży z Polski i Ukrainy. Podczas warsztatów konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przedstawiali polskie doświadczenia transformacji systemowej i gospodarczej oraz ukraińskie perspektywy w tym zakresie. Wnioski z warsztatów zostały zaprezentowane uczestnikom debaty.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: