close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ARCHIWUM

 • 18 grudnia 2009

          18 grudnia 2009 r. została podpisana polsko-szwedzka umowa w sprawie usytuowania szwedzkiego urzędnika konsularnego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Stronami umowy są Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kancelaria Rządu Szwecji (szwedzki MSZ).

          18 grudnia br. została podpisana polsko-szwedzka umowa w sprawie usytuowania szwedzkiego urzędnika konsularnego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Stronami umowy są Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kancelaria Rządu Szwecji (szwedzki MSZ). W imieniu strony polskiej umowę podpisał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej pan Rafał Wiśniewski, ze strony szwedzkiej natomiast Ambasador Szwecji w Warszawie pan Dag Hartelius.

          Zgodnie z założeniami Kodeksu Wizowego, który wejdzie w życie 5 kwietnia 2010 r., państwa strefy Schengen powinny być obecne lub reprezentowane w zakresie wydawania wiz we wszystkich państwach trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych. Posiadanie urzędów konsularnych we wszystkich państwach nie jest jednak możliwe, choćby ze względów finansowych, z powodu których wiele państw UE zdecydowało ostatnio o zamknięciu szeregu swoich przedstawicielstw. Taka sytuacja stanowi silny impuls sprzyjający zacieśnianiu współpracy Państw Członkowskich w dziedzinie konsularnej. Jest ona realizowana w formie reprezentacji wizowej, czyli wydawania wiz w imieniu państwa członkowskiego, które nie posiada własnego przedstawicielstwa na terytorium danego państwa, lub alokacji – skierowania konsula do wykonywania czynności konsularnych na stałe lub w ramach dyżurów konsularnych, w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym innego Państwa Członkowskiego.

          Polska jest żywo zainteresowana rozwijaniem współpracy w tym zakresie. Nie posiadając przedstawicielstw w wielu krajach Afryki i Ameryki Południowej pragniemy skorzystać z rozbudowanej tam sieci placówek Państw Członkowskich. Naszym partnerom możemy zaoferować w zamian podobną pomoc w regionach, gdzie jesteśmy lepiej reprezentowani, tj. w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. We wrześniu 2009 r., z inicjatywy Ministra R. Sikorskiego zorganizowano w Brukseli spotkanie dla szefów służb konsularnych na temat możliwych form reprezentacji i alokacji, w wyniku którego tworzona jest mapa wspólnych przedsięwzięć.

          Zawierana obecnie umowa o usytuowaniu szwedzkiego urzędnika konsularnego w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie jest pierwszą z całej serii porozumień dotyczących współpracy konsularnej. W najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie umowy o reprezentacji wizowej ze Szwecją, a następnie z Finlandią, Holandią, Estonią, Węgrami, Francją, Niemcami, Słowacją, Grecją, Szwajcarią i Belgią. Ponadto w ramach Grupy Wyszehradzkiej prowadzone są prace na rzecz tworzenia wspólnych placówek konsularnych i wzajemnej alokacji konsulów.

  Piotr Paszkowski
  Rzecznik Prasowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: